chalupa_logo AndInO
omttk
XLIII OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY PTTK
ELIMINACJE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO


REGULAMIN

 1. CELE TURNIEJU.
  • wyłonienie zwycięzców turnieju w poszczególnych grupach szkół z prawem startu w finale XLIII OMTT-K PTTK w dniach 28 - 31 maja 2015 r. w Supraślu (woj. podlaskie),
  • promocja powiatu wadowickiego,
  • popularyzacja ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości,
  • popularyzacja krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku po nauce,
  • popularyzacja celów PTTK, w tym zasad bezpiecznego uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak PTTK,
  • popularyzacja imprez na orientację jako niekonwencjonalnej formy uprawiania turystyki,
  • rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej młodzieży,
  • integracja zespołów uczniowskich.

 2. TERMIN I MIEJSCE ELIMINACJI REJONOWYCH TURNIEJU.
  Eliminacje województwa małopolskiego XLIII OMTT-K odbędą się w dniach 8 i 9 maja 2015 roku na terenie Ośrodka Czarny Groń, Pensjonatu Potok w Rzykach Praciakach, koło Andrychowa.

 3. ORGANIZATOR.
  Eliminacje organizuje:
  Zarząd PTTK Oddziału „Ziemia Wadowicka”
  Komisja Imprez na Orientację PTTK Oddziału „Ziemia Wadowicka”,
  ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-120 Wadowice, e-mail: pttk.wadowice.@gmail.com
  przy współpracy:
  Zespołu Szkół Samorządowych w Inwałdzie.

 4. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY.
  Komandor eliminacji – Jan Stawarz
  Sędzia Główny  – Dyonizy Szczygielski
  Sekretariat  – Agnieszka Wróbel

 5. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA.
  W eliminacjach wojewódzkich turnieju uczestniczą zespoły trzyosobowe, po jednej ze szkoły, oddzielnie w kategorii:
  • szkół podstawowych - TD,
  • szkół gimnazjalnych - TM,
  • szkół ponadgimnazjalnych - TJ
  będące zwycięzcami eliminacji rejonowych organizowanych przez Oddziały PTTK województwa małopolskiego.
  W przypadku małej ilości zgłoszeń do eliminacji rejonowych OMTT-K Oddziały delegują drużyny bezpośrednio do eliminacji wojewódzkich, jednakże ilość drużyn ogranicza się do dwóch w danej kategorii szkół. Decyzję w tej sprawie pozostawiamy Zarządom Oddziałów.
  Zgłoszenia w formie elektronicznej należy składać do PTTK „Ziemia Wadowicka" nie później niż do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Zgłoszenia muszą zawierać pełną nazwę szkoły i jej adres, imiona i nazwiska członków drużyny i ich opiekuna wraz z adresami zamieszkania i numerami PESEL.

 6. KONKURENCJE TURNIEJOWE.
  W trakcie eliminacji odbędą się wszystkie konkursy turniejowe zgodnie z regulaminem OMTT-K PTTK przy czym konkurencje w ramach Turystycznego ABC to:
  • rozpoznawanie stylów architektonicznych,
  • rozpoznawanie gwiazdozbiorów nieba północnego,
  • mierzenie odległości i wysokości w terenie,
  • pakowanie plecaka.

 7. RAMOWY PROGRAM ELIMINACJI.
  8 maja 2015 roku
  14.30 - 16.00 przyjmowanie drużyn w sekretariacie,
  16.10 - 17.00 test krajoznawczy
  17.10 - 17.40 test wiedzy turystycznej i topograficznej
  17.50 - 18.20 test samarytanki, test znajomości przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy terenowej na rowerze
  18.30 wg wylosowanej na miejscu kolejności start pozostałych konkurencjach (jazda techniczna na rowerze, I pomoc, turystyczne ABC)

  9 maja 2015 roku
  od 9.00 start do marszu na orientację
  około 14.00 ogłoszenie wyników i zakończenie eliminacji

 8. NAGRODY I ŚWIADCZENIA.
  • prawo startu zwycięzców w finałach XLIII OMTT-K,
  • dyplomy dla pierwszych trzech drużyn w każdej kategorii szkół,
  • dyplomy uczestnictwa dla pozostałych drużyn,
  • nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn,
  • 9 maja skromna kolacja (samoobsługa),
  • 10 maja coś ciepłego do zjedzenia,
  • nocleg w pokojach czteroosobowych.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  • eliminacje odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
  • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
  • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
  • od uczestników wymagana jest duża porcja humoru i wyrozumiałości dla organizatorów,
  • protesty będą uwzględniane niechętnie,
  • w trakcie trwania konkurencji uczestnicy mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w sytuacjach awaryjnych podczas marszu na orientację,
  • w trakcie całej imprezy obowiązuje wszystkich uczestników, w tym opiekunów drużyn i organizatorów całkowity zakaz palenia tytoniu, picia piwa itp.,
  • w sprawach nie cierpiących zwłoki prosimy o kontakt:
   602 115 895,
  • interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komandora i Sędziego Głównego.
Zapraszamy do odwiedzania internetowych stron:
PTTK Wadowice
ZSS w Inwałdzie
Gmina Andrychów
Starostwa Powiatowego w Wadowicach


środa, 18 lipiec 2018
Tego dnia nie ma potwierdzonych imprez
Zapisz się do newslettera
Mail: