chalupa_logo AndInO
aktualnosci
IX Rowerowy Rajd Grunwaldzki

11 lipca 2021 roku (niedziela)

Trasa rowerowa od Pomnika Grunwaldzkiego w Andrychowie do Kopca Grunwaldzkiego w Palczowicach

Organizator:   Klub Turystyki Rowerowej „Andrower”
Wadowicki Klub Turystyki Rowerowej


 PTTK ODDZIAŁ „ZIEMIA WADOWICKA”                                                       PTTK KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ „ANDROWER” W ANDRYCHOWIE             WADOWICKI KLUB CYKLISTÓW PTTK                                                 zapraszają na                                                                                           

                 XI GRUNWALDZKI RAJD ROWEROWY                          

który odbędzie się w dniu 11 lipca 2021 roku (niedziela) na terenie Podgórza  Wilamowickiego i Wielickiego

 

REGULAMIN RAJDU

I. Organizatorzy. Kierownictwo Rajdu       

Komandor                              Dyonizy Szczygielski       

Kierownik mety                      Józef Matyjasik                 

Obsługa trasy                         Krzysztof Wojewodzic, Wacław Kwarciak

 

 II. Cel i miejsce rajdu

Celem Rajdu jest przypomnienie rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, ukazanie uczestnikom walorów krajoznawczych Podgórza Wilamowickiego i Wielickiego oraz  zachęcanie do uprawiania turystyki rowerowej.  

 III. Trasy rajdu

Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na trasach:

1. Andrychów Pomnik Grunwaldzki – Nidek – Gierałtowice – Zator – Palczowice

około 25 km                 start o godz. 9:30 przy Pomniku Grunwaldzkim w Andrychowie;

2. Wadowice – Witanowice – Woźniki – Grodzisko – Palczowice

około 20 km                 start o godz. 10:00 z Placu Jana Pawła II w Wadowicach

meta przy Kopcu Grunwaldzkim w Palczowicach.

Trasa rajdu prowadzą drogami lokalnymi z nawierzchnią asfaltową oraz drogami i ścieżkami

terenowymi.

IV. Uczestnicy. Zgłoszenia.

1. W Rajdzie biorą udział drużyny (grupy) zgłoszone przez jednostki PTTK,

organizacje społeczne, szkoły oraz turyści indywidualni z kraju i zza granicy.

2. Udział w Rajdzie należy zgłosić: drogą elektroniczną na adres Oddziału PTTK:

pttk.wadowice@gmail.com  nie później niż  w  dniu 7 lipca 2021 r.  

V. Świadczenia organizatorów.                                                                       Organizatorzy zapewniają:                                                                   dyplomy uczestnictwa dla drużyn rajdowych, obsługę przewodnicką, punkty do Kolarskiej   Odznaki Turystycznej PTTK, poczęstunek na mecie rajdu. 

VI. Postanowienia końcowe.

1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Ze względów bezpieczeństwa młodzież i dzieci obowiązuje jazda w kaskach,

pozostałych uczestników co najmniej nakrycie głowy.

3. Kierownik drużyny obowiązany jest ubezpieczyć członków drużyny od 

następstw nieszczęśliwych wypadków  we własnym zakresie i na własny koszt o ile

uczestnicy nie są objęci takim ubezpieczeniem (np. członkowie PTTK z opłaconą składką). 

Powyższe ubezpieczenie dotyczy również turystów indywidualnych nie będących członkami

PTTK.

4. Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego, ochrony przyrody,

przepisów p-poż, zasad kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej nie tylko w czasie trwania

Rajdu.

5.  Zasada nie spożywania napojów alkoholowych oraz nie palenia tytoniu obowiązuje wszystkich uczestników Rajdu.

6.  W sprawach nie cierpiących zwłoki kontakt telefoniczny z Komandorem Zlotu 602 115 895.

7.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

Impreza współfinansowana przez Gminę Andrychów

 

Z turystycznym pozdrowieniem

Zarząd PTTK Oddziału „Ziemia Wadowicka”

Zarząd PTTK Klubu Turystyki Rowerowej ANDROWER

Zarząd Wadowickiego Klubu Cyklistów PTTK

 

wtorek, 03 sierpień 2021
Tego dnia nie ma potwierdzonych imprez
Zapisz się do newslettera
Mail: