chalupa_logo AndInO
everest
W 20 rocznicę pierwszego zimowego wejścia polskiej wyprawy
na Mount Everest 8848 m
Zarząd Oddziału PTTK ODDZIAŁ "ZIEMIA WADOWICKA"
w WADOWICACH
ustanawia Odznakę Turystyczną PTTK
"KAŻDEMU JEGO EVEREST - 8848"
 

R E G U L A M I N
 1. Odznaka ma na celu popularyzację turystyki górskiej i zachęcanie do systematycznego jej uprawiania bez względu na wiek i kondycję fizyczną.
 2. Odznaka może być zdobywana w Polsce i poza granicami, na szlakach turystycznych oraz poza szlakami.
 3. Ustala się następujące stopnie odznaki:
  • popularna / srebrno-błękitno-biała / - aby ją zdobyć należy pokonać 8848 m przewyższenia podczas dowolnej ilości wędrówek,
  • brązowa / brązowa / - odznaka popularna + 2X8848 = 3X8848 m od początku wędrówek,
  • srebrna /srebrna / - odznaka brązowa + 4X8848 = 7X8848 m od początku wędrówek,
  • złota / złota / - odznaka srebrna + 7X8848 = 14X8848 m od początku wędrówek.
  • duża złota / złoto-błękitno-biała / - odznaka złota + 16x8848 = 30x8848 od początku wędrówek
  Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Nadwyżka przewyższeń nie przenosi się na stopień kolejny.
 4. Podczas jednego dnia wędrówki zalicza się różnicę w podejściu między najwyższym i najniższym punktem w metrach. Podczas wędrówki wielodniowej każdy dzień zalicza się osobno. Dopuszcza się dowolną liczbę powtórzeń takiej samej wycieczki.
 5. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest dowolny.
 6. Odznaka „Każdemu Jego Everest 8848” jest odznaką honorową i przyznawana jest się na podstawie tabeli zawierającej co najmniej: datę wycieczki, punkt najniższy na trasie, jego orologi replica wysokość nad poziomem morza, punkt najwyższy na trasie w podejściu, jego wysokość nad poziomem morza, różnicę wysokości (przewyższenie) i sumę przewyższeń
 7. Dopuszcza się weryfikację odznaki w książeczce „Każdemu Jego Everest 8848” zawierającej opis trasy, charakterystyczne miejsca, pieczątki ze schronisk, zdjęcia z trasy itp. W/w książeczka musi zawierać różnicę przewyższeń na każdej trasie oraz sumę przewyższeń.
 8. Dokumentację przesyła się na adres pttk.wadowice@gmail.com lub PTTK Oddział "Ziemia Wadowicka", ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice.
 9. Uprawnionymi do weryfikacji dokumentacji i przyznawania odznak jest Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK Oddziału „Ziemia Wadowicka”.
  TRW GOT wystawia imienne legitymacje potwierdzające zdobycie odznaki.
 10. Odznaki można nabyć bezpośrednio lub wysyłkowo w PTTK Wadowice.


friday, 23 february 2024
Tego dnia nie ma potwierdzonych imprez
Zapisz się do newslettera
Mail: